Podmienky

Vitajte na stránke H-CINEMA.

Vstupom a/alebo používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s tým, že budete viazaní všetkými podmienkami tejto zmluvy. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami a ustanoveniami, prosím nepoužívajte túto webovú stránku. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť ktorúkoľvek z týchto podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.


PRIJATIE DOHODY


Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky používania predstavujú právne záväznú dohodu medzi vami a H-CINEMA. Okrem toho, pri používaní určitých služieb, ktoré poskytujeme alebo ku ktorým pristupujeme prostredníctvom našej webovej stránky, sa na vás budú vzťahovať určité dodatočné podmienky, ktoré sú tiež začlenené do týchto Podmienok používania, ako by bolo uvedené v tomto dokumente.

SLUŽBY, KTORÉ POSKYTUJE H-CINEMA

Na našom webe ponúkame novinky o filmoch, rozhovory so známymi osobnosťami zo sveta kinematografie, upútavky na pripravované filmy ako aj rôzne ďalšie služby súvisiace s kinematografiou.

AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Všetky materiály zverejnené na tejto webovej stránke vrátane, ale nie výlučne, textu, fotografií, obrázkov, ilustrácií sú chránené autorskými právami, ktoré vlastníme alebo kontrolujeme. Môžete si stiahnuť jednu kópiu takýchto materiálov na ľubovoľný počítač len pre vaše osobné nekomerčné použitie. Žiadna iná reprodukcia alebo distribúcia nie je povolená bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Vlastníme všetky ochranné známky v súvislosti s touto webovou stránkou, pokiaľ nie je uvedené inak.

Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke slúžia len na všeobecné informačné účely a sú poskytované bez záruky akéhokoľvek druhu, či už vyjadrenej alebo implicitnej. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť ani garantujeme dostupnosť za každých okolností.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez upozornenia zmeniť obsah dostupný prostredníctvom tejto webovej stránky; neprijímame však žiadne záväzky týkajúce sa ich pravidelnej alebo dôslednej aktualizácie.

Hoci sme venovali pozornosť príprave obsahu dostupného na tejto webovej stránke; Nemalo by sa naň spoliehať, že neobsahuje chyby ani je úplné. Okrem toho sa v danom čase neposkytujú žiadne záruky týkajúce sa jeho presnosti alebo spoľahlivosti.

Upozorňujeme, že nemôžeme niesť zodpovednosť za webové stránky tretích strán, ku ktorým je možné pristupovať prostredníctvom odkazov z našej vlastnej stránky (okrem tých, ktoré patria priamo nám). Takéto webové stránky môžu obsahovať názory, ktoré sa líšia od našich, avšak za ich obsah nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Ak sa na niektorej z takýchto stránok nachádza niečo, čo sa vás týka, oznámte nám to ihneď pri prezeraní, aby sme v prípade potreby mohli podniknúť kroky.

Napíš Nám

Ak Hľadáte Dobrý Smiech Alebo Sa Chcete Ponoriť Do Sveta Histórie Kina, Je To Miesto Pre Vás

Kontaktujte Nás